Familieterapi og Samtaleterapi


Trenger du\dere noen å snakke med om samlivsproblemer, livsproblemer, tanker, følelser og relasjoner til andre mennesker?


Har du store eller små problemer privat eller i arbeidslivet så kan det være lurt å snakke med noen om det før det blir for vanskelig. Det er svært vanlig at vi mennesker i våre liv kommer i situasjoner og livsfaser hvor en fortrolig samtalepartner som lytter, stiller "de varme og nære spørsmål" vil kunne være til hjelp og støtte for den enkelte, paret og familien.


Her ønsker vi å møte mennesker med en systemisk tilnærming. Ønske er å kunne jobbe med seg selv og sitt forhold til andre med tanken på det som skjer mellom oss. Kjenne at problemet ikke sitter et bestemt sted, men er en del av et system i den enkelte eller mellom flere nære personer, for eksempel i parforholdet eller familien.


Det systemiske er tanken om at vi lever og oppfatter verden i samspill med andre. Et afrikansk utrykk beskriver dette godt:


”UBUNTU” som betyr: ” I am because you are, and you are because I am” 
Individuelle samtaler


Ønsker du å komme alene vil vi fokusere på deg og dine  relasjoner. Tanken er at du er et system i deg selv og i relasjon med andre. Dine problemer sitter ikke nødvendigvis et sted i deg eller en annen, men er en del av det som skjer mellom dere.
Parsamtaler


Er dere to ønsker vi å se dere som et par samtidig som dere skal oppleve å bli hørt, sett og respektert som enkeltindivider.
Familiesamtaler

   

Hos oss er familie et vidt begrep som rommer alt fra foreldre og barn, voksne med sine foreldre, besteforeldre, onkler og tanter og andre som har relasjoner til familien. Ønsker dere å komme med venner eller arbeidskollegaer er dere også velkomne.