Bekkenbunnstrening         Inkontinens           Bekkenløsning          Almen fysioterapi          Redcord (slyngetrening\tau)       Familieterapi


InkontinensInkontinens og dysfunksjon hos kvinner


Hos kvinner er de mest vanlige formene for lekkasje: 


•Stressinkontinens, lekkasje ved hoste, nyse, løpe, hoppe o.s.v ved denne typen lekkasje er det dokumenter bra effekt av bekkenbunnstrening. Det er også og anbefale at men trener bekkenbunnsmuskulaturen før man evt. skal oprereres.


•Urgeinkontinens (hastverksinkontinens), lekkasje ved trang. Trangen kan komme hyppig i løpet av dagen og det kan være vanskelig å holde seg. Bekkenbunnstrening kan her hjelpe deg til å holde igjen, men kan vanligvis ikke stoppe trangen.


•Blandingsinkontinens er en kombinasjon av stress og urgeinkontinens. Etter fødsel er det anbefalt at man trener bekkenbunnsmuskulaturen for å forebygge inkontinens og nedfall \ fremfall. Og det er ekstra viktig ved rupturer.


Avføring og luftlekkasje har god effekt av bekkenbunnstrening.


Smerter i underlivet. Det kan være mange årsaker til smerter i underlivet og dette må utredes av lege \ spesialist. Bekkenbunnstrening kan være en innfallsvinkel til å komme ut av et smertemønster.
Inkontinens og dysfunksjon hos menn


Menn som skal eller er operert for prostatakreft har god nytte av bekkenbunnstrening. Etter operasjonen er det mange som får plager med urinlekkasje i en kortere eller lengre periode. Trening av bekkenbunnen er med på å trene lukkemuskelen rundt urinrøret og resten av bekkenbunnen som hjelper til å holde deg tett.


Avføring og luftlekkasje har god effekt av bekkenbunnstrening.


Smerter i underlivet. Det kan være mange årsaker til smerter i underlivet og dette må utredes av lege \ spesialist. Bekkenbunnstrening kan være en innfallsvinkel til å komme ut av et smertemønster.
KontaktAnne Sophie MacLeod

Mobil: 938 95 389

anne.sophie@baerumsterapeutene.no


Besøksadresse: 

Bekkestua Senter

Gamle Ringeriksvei 34 i 3 etg

1357 Bekkestua


Postadresse:

Bekkestua Senter

Bærumsterapeutene v\Anne Sophie MacLeod

1357 Bekkestua